Forord

2010 har vært et godt år for departementet.

2010 har vært et godt år for departementet. 

Departement har utført faglig solid arbeid som blant annet har resultert i sju proposisjoner og meldinger for Stortinget.

Organisasjonen er avhengig av dyktige medarbeidere med solid og variert bakgrunn. Vi jobber for å utvikle departementet både faglig og sosialt. Kommunal- og regionaldepartementet skal både være en kompetent og trivelig arbeidsplass!


Juni 2011

 Departementsråd Eivind Dale. Foto: KRD Ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen. Foto: KRD

Eivind Dale sin signatur

 

Gunnar Andrésen sin signatur

Eivind Dale,
departementsråd

Gunnar Andrésen,
ekspedisjonssjef
Plan- og
administrasjonsavdelinga