Kommunal- og regionaldepartementets organisasjon

Den politiske ledelsen i Kommunal- og regionaldepartementet består av en statsråd, tre statssekretærer og en politisk rådgiver.

Den politiske ledelsen i Kommunal- og regionaldepartementet består av en statsråd, tre statssekretærer og en politisk rådgiver.

Den administrative ledelsen består av en departementsråd, fire ekspedisjonssjefer og en kommunikasjonssjef.

Departementet hadde per 31. desember 2010 185 årsverk og 201 tilsatte. Mer om de ulike avdelingene i kapitlet Avdelingene i departementet.