Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

I 20 kommuner og i Longyearbyen lokalstyre på Svalbard kan 16- og 17-åringene delta ved kommunestyrevalget i 2011.

I 20 kommuner og i Longyearbyen lokalstyre på Svalbard kan 16- og 17-åringene delta ved kommunestyrevalget i 2011.

Forsøket gjennomføres som tiltak for å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom. Dette kan bidra til å få flere unge til å delta aktivt i lokalsamfunnet.

I 2010 gjennomførte departementet startseminar for forsøkskommunene, politiske ungdomsorganisasjoner og forskere. Det ble etablert et felles nettsted for alle som jobber med forsøket. LNU har fått tilskudd for å gjennomføre en valgkampanje rettet mot ungdom.

Departementet har utarbeidet en egen forskrift for forsøket. Forsøket skal evalueres.