Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

4 Departementene og fylkesmennene

Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket. Som kollegium forholder regjeringen seg imidlertid ikke direkte til Fylkesmannen. Her går styringslinjen i praksis via det enkelte departement og den enkelte statsråd. Det er likevel viktig å slå fast at Fylkesmannens forankring i politiske organer er den til enhver tid sittende regjering og dens medlemmer.

Det er et særtrekk ved fylkesmannsembetene at de ikke bare forholder seg til ett, men mange departementer og direktorater. Styringsmodellen for Fylkesmannen bygger på at ansvaret for embetets virksomhet er delt mellom FAD og de fagdepartementer som har oppdrag lagt til Fylkesmannen. Noen departementer har delegert myndighet videre til underliggende sentrale direktorater og tilsyn. Mens det overordnede, samordnende og administrative ansvaret er lagt til FAD, er fagdepartementene (eventuelt også direktorat/tilsyn) overordnet embetet på sine respektive fagområder. Fagdepartementene har direkte faglig instruksjonsmyndighet over Fylkesmannen innenfor vedkommende departements saksområde. Den enkelte fagstatsråd er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget på sine områder også der oppgaver er lagt til Fylkesmannen.

Fylkesmannen utfører også enkelte oppgaver for kongehuset og Stortinget.

Til toppen