Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

7 Ledelse og ledelsesverdier

God måloppnåelse, rolleutøvelse og strategisk tilpasning til endringer i rammebetingelser og behov handler om forståelse og utøvelse av god ledelse. Et bevisst forhold til dette må gjennomsyre alle ledernivåene i organisasjonen. Som øverste sjef i fylkesmannsembetet påhviler det fylkesmannen å sette slike tema jevnlig på den interne dagsorden, og å synliggjøre godt lederskap utad. I dette kapitlet skal vi se nærmere på de utfordringer og dilemmaer som ligger i arbeidet med ledelse, ledelsesverdier og systematisk ledelsesutvikling i fylkesmannsembetene. 

Plattform for ledelse i staten skal ligge til grunn for lederskapet og for å utvikle ledelsen i statsforvaltningen. Plattformen slår fast at ledelsespolitikken skal tuftes på statens særpreg, verdigrunnlag og overordnede mål. Omtalen nedenfor tar utgangspunkt i ”Plattform for ledelse”, gjennomgangen av fylkesmannsrollen, og viktige erfaringer fra lederutviklingsprogrammet i embetene.

Til toppen