Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6 Nyttige adresser og...

6 Nyttige adresser og telefonnummer

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Besøksadresse:
Akersgaten 59, 4. etasje
Postadresse:
Postboks 8004 dep.
0030 Oslo
Telefon: 22 24 47 81
Telefaks: 22 24 27 23
postmottak@aad.dep.no

Kommunal- og regionaldepartementet
Besøksadresse:
Akersgata 59, 8. etasje
Postadresse:
Postboks 8112 dep.
OO32 Oslo
Telefon: 22 24 71 01
Telefaks: 22 24 27 36
postmottak@krd.dep.no

Konkurransetilsynet
Besøksadresse:
H. Heyerdahlsgate 1
Postadresse:
Postboks 8132 dep.
0033 Oslo
Telefon: 22 40 09 00
Telefaks: 22 40 09 99
post@konkurransetilsynet.no

Oslo kommune
Husleienemnda
Besøksadresse:
Trondheimsveien 2
Gjærhuset, 1. etasje
0506 Oslo
Postadresse:
Postboks 4753 Sofienberg
0506 Oslo
Telefon: 22 66 79 70
Telefaks: 22 66 27 69

Trondheim kommune
Bolig- og byfornyelseskontoret
Husleienemnda
Holtermannsveg 1
Trondheim
Telefon: 72 54 61 86
Telefaks: 72 54 66 14
postmottak@trondheim.kommune.no

HUSBANKEN
Hovedkontoret, Avdelingskontor Øst
og Avdelingskontor Sør
Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 17
Postadresse
Postboks 5130 Majorstua, 0302 OSLO
Telefon: 22 96 16 00
Telefaks: 22 96 17 00
firmapost.oslo@husbanken.dep.no

HUSBANKEN
Avdelingskontor Trondheim
Besøksadresse:
Peter Egges plass 2
Postadresse:
7005 TRONDHEIM
Telefon: 73 89 23 00
Telefaks: 73 89 23 01
firmapost.trondheim@husbanken.dep.no

Norges Leieboerforbund
Torggata 33.
0183 Oslo
Telefon: 22 20 70 00
Telefaks: 22 20 00 28
Teletorg Boligjuridisk rådgivning for ikke-medlemmer:
telefon 820 88 005
lbf@lbf.no

Huseierens Landsforbund
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo
Telefon: 22 47 75 00
Telefaks: 22 41 19 90
post@huseierhl.no

Norges Huseierforbund
Universitetsgt. 20, 0162 Oslo
Telefon: 22 42 17 90
Telefaks: 22 42 76 51
j-ekela@online.no

Juss-Buss
St. Olavsgate 29, 0166 Oslo
Telefon: 22 85 18 50
Telefaks: 22 85 18 70
juss-buss@jus.uio.no

Oslo kommune
Kontoret for fri rettshjelp
Storgata 19, 0184 Oslo
Telefon : 22 42 52 60

Jussformidlingen i Bergen
Magnus Lagabøtes pl 1
Bergen
Telefon: 55 58 96 08
Telefaks: 55 58 96 06

Til toppen