Saksgang: Kommunereformen

Regjeringen har gjennomført en kommunereform for å gjøre kommunene i stand til å gi gode velferdstjenester, utvikle sine lokalsamfunn og løse framtidens utfordringer. Dette er den største endringen i kommunestrukturen siden 1960-tallet. Reformen er basert på lokale prosesser, og 119  kommuner er vedtatt slått sammen.

Følg saken