Statsbudsjettet 1998

Statsbudsjettet 1998

  • St prp nr 1 (1997-98)
    For budsjetterminen 1998
  • H-27/97
    Inntektsystemet 1998 for kommuner og fylkeskommuner – Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (1997-98)
Til toppen