Statsbudsjettet 1999

Statsbudsjettet 1999

  • St prp nr 1 (1998-99)
    For budsjetterminen 1999
  • H-10/98
    Inntektsystemet 1999 for kommuner og fylkeskommuner – Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (1998-99)
Til toppen