Statsbudsjettet 2001

Statsbudsjettet 2001

 • St prp nr 1 (2000-2001)
  For budsjetterminen 2001
 • H-12/00
  Inntektsystemet 2001 for kommuner og fylkeskommuner – Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (2000-2001)
 • H-13/00
  Bevilgninger til samiske formål 2001
 • H-2118
  Miljøhandlingsplan 2001-2004
Til toppen