Statsbudsjettet 2003

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemeldinger, inntektssystemet, samiske bevilgninger og annet budsjettstoff.