Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2006

Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Kommunal- og regionaldepartementet

Til toppen