Tilråding

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrar:

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 30. april 1998 om statlege utval, styre og råd m.v. 1. januar – 31. desember 1997 blir send Stortinget.

Til toppen