Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende kommunale næringsfond

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020). Departementet følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.

Midlertidig forskrift