Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende investeringstilskudd i distriktene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Oppdragsbrevet gjelder også tilskudd til næringshage- og inkubasjonsprogrammer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop 142 S (2019–2020) Økonomiske tiltak i møtet med virusutbruddet .KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 9. oktober 2020. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020 og 22. juni 2020.