Tildelingsbrev til fylkesmannsembetene 2017

Tildelingsbrev til fylkesmennene, virksomhets- og økonomiinstruks, styringsmøtekalender og budsjettfordeling.

Tildelingsbrev og årsrapporter finner du også i Styringsportalen.

Felles vedlegg: