Tildelingsbrev til fylkesmannsembetene 2018

Tildelingsbrev til fylkesmennene, styringsmøtekalender og budsjettfordeling.

Tildelingsbrev og årsrapporter finner du også i Styringsportalen for fylkesmannen 2018.

Felles vedlegg: