Tilskuddsbrev til fylkeskommunene, post 60,  2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På denne siden finner du tilskuddsbrev for post 60 til regional utvikling til alle fylkeskommunene, samt en oversikt over fordelingen mellom fylkene.