Kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2012

2012: Tilskotsbrev til fylkeskommunar frå kap. 551, post 61

 

Østfold fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

 

Vedlegg

Oversikt fylkesfordeling post 61

Til toppen