Tilskuddsbrev til fylkeskommunene 2016 Programkategori 13.50 post 60

På denne siden finner du tilskuddsbrev for post 60 til regional utvikling til alle fylkeskommunene, samt en oversikt over fordelingen mellom fylkene.

Til toppen