Tilskotsbrev, oppdragsbrev og tildelingsbrev

Brev til fylkeskommuner, virkemiddelapparat og Distriktssenteret

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar, Distriktssenteret, Ungt Entreprenørskap og virkemiddelaktørar. Dei fleste dokumenta er i pdf-format.

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar, Distriktssenteret og virkemiddelaktørar.  Dei fleste dokumenta er i pdf-format. 

Nasjonale virkemiddelaktørar - oppdragsbrev 2012:

Vedlegg:

Fylkeskommunane - Tilskotsbrev 2012

Kapittel 551, post 60: 

Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling 2012 

Kapittel 551, post 61:

Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift

 

Ungt Entreprenørskap - Tilskotsbrev 2012

 

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2012

Vedlegg

  

Retningslinjer

 

Orienteringsbrev

Orienteringsbrev sendt til fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Distriktssenteret (oktober 2011):

Bruk av midlane til regional utvikling i 2010/2011