Kapittel 551 post 61, næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift

Alle dokumenta er i pdf.


Vedlegg

Vedlegg 1: Fylkesfordeling av kap. 551, post 61.


Tilskotsbrev med fordeling av restmidla - utbygging av breiband: