Tilskotsbrev 2010

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar og virkemiddelaktørar i 2010 samt orienteringsbrevet som er sendt ut i samband med framlegginga av statsbudsjettet for 2010. Dei fleste dokumenta er i pdf-format.

Nasjonale virkemiddelaktørar - oppdragsbrev 2010:

Vedlegg:

 

Fylkeskommunane - tilskotsbrev 2010:

 

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2010:

Vedlegg:

 

Fylkeskommunar, nasjonale virkemiddelaktørar og Distriktssenteret - orienteringsbrev 2010: