Kapittel 551 post 60, Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Alle dokumenta er i pdf.

 

Vedlegg

Vedlegg 1:  Fylkesfordeling av kap. 551, post 60
Vedlegg 2:  Fordelingen av Interregmidla på sekretariatsfylka
Vedlegg 3:  Retningsliner
Vedlegg 4a: Beskrivande årsrapport for Kommunal- og regionaldepartementet
Vedlegg 4b: Registreringskategoriar til statistikkdel til statistikkrapporteringa
Vedlegg 4c: Rapporteringsskjema for effekt- og resultatindikator
Vedlegg 5:  Oversikt over løyvingane over programkategori 13.50 i 2009