Tilskuddsbrev 2014 på kapittel 551 post 61 til fylkeskommunane:

Bevilgningen skal bidra til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser i områder som ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i 2007, eller som fikk gjeninnført ordningen med en høyere sats enn før 2004. Kostnadsøkningen i hvert fylke er utgangspunkt for fordelingen av midlene.

Tilskuddsbrev 2014 på kapittel 551 post 61 til fylkeskommunane:

Aust-Agder fylkeskommune (pdf)

Buskerud fylkeskommune (pdf)

Hedmark fylkeskommune (pdf)

Hordaland fylkeskommune (pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune (pdf)

Nordland fylkeskommune (pdf)

Nord-Trøndelag fylkeskommune (pdf)

Oppland fylkeskommune (pdf)

Rogaland fylkeskommune (pdf)

Sogn og Fjordane fylkeskommune (pdf)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (pdf)

Telemark fylkeskommune (pdf)

Troms fylkeskommune (pdf)

Vest-Agder fylkeskommune (pdf)

 

Vedlegg

 

Næringsrettede midler for regional utvikling, fylkesvis fordeling av bevilgning 2014 (pdf)

Gå til oversikt over alle oppdragsbrev/tilskuddsbrev fra KMD 2014