Tilskuddsbrev 2014

Oversikt over tilskuddsbrev/oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunene, Distriktssenteret og virkemiddelaktørene i 2014. De fleste dokumentene er i pdf-format.

Oversikt over tilskuddsbrev/oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunene, Distriktssenteret, Ungt Entreprenørskap, Mentor og de nasjonale virkemiddelaktørene i 2014. De fleste dokumentene er i pdf-format.

 

Nasjonale virkemiddelaktører 2014:

Innovasjon Norge

Norges forskningsråd

SIVA

 

Vedlegg (felles for virkemiddelaktørene)

Retningslinjer for bruk av midler

Rammefordeling 13.50

Krav, rapporteringsskjema og veileder til statistikkrapporteringen

 

Fylkeskommunene - tilskuddsbrev 2014

Kapittel 551, post 60, Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 

Kapittel 551, post 61, Næringsrettede midler til regional utvikling

 

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2014

Mentor- oppdragsbrev 2014

Ungt entreprenørskap - tilskuddsbrev 2014