Tilskuddsbrev kapittel 551 post 60

Tilskuddsbrev 2014 på kapittel 551 post 60: Tilskudd til fylkeskommunene for regional utvikling

Tilskuddsbrev 2014 på kapittel 551 post 60: Tilskudd til fylkeskommunene for regional utvikling.

Akershus fylkeskomune (pdf)

Aust-Agder fylkeskommune (pdf)

Buskerud fylkeskommune (pdf)

Finnmark fylkeskommune (pdf)

Hedmark fylkeskommune (pdf)

Hordaland fylkeskommune (pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune (pdf)

Nordland fylkeskommune (pdf)

Nord-Trøndelag fylkeskommune (pdf)

Oppland fylkeskommune (pdf)

Oslo kommune (pdf)

Rogaland fylkeskommune (pdf)

Sogn og Fjordane fylkeskommune (pdf)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (pdf)

Telemark fylkeskommune (pdf)

Troms fylkeskommune (pdf)

Vest-Agder fylkeskommune (pdf)

Vestfold fylkeskommune (pdf)

Østfold fylkeskommune (pdf)

 

Vedlegg til brevene

Vedlegg 1     Fylkesfordeling av kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling for 2014 (tabell)

Vedlegg 2     Fordeling  av statlige midler til Interreg VA og ENPI på sekretariatsfylkene for 2014

Vedlegg 3     Målstruktur for programkategori 13.50

Vedlegg 4a   Krav til beskrivende årsrapporter til KMD for midlene over kap. 551, postene 60 og 61

Vedlegg 4b   Spesielt om rapportering om transportstøtte

Vedlegg 4c   Krav til rapportering på felles resultatindikatorer fra fylkeskommunene

Vedlegg 4d   Krav og veileder til statistikkrapporteringen for kap. 551, postene 60 og 61

Vedlegg 4e   Forenklet rettledning til statistikkrapportering og kategoriregistrering

Vedlegg 5     Rammefordeling for programkategori 13.50 i 2014

Vedlegg 6     Forskrift for kap. 551, postene 60 og 61

Vedlegg 7     Retningslinjer for kap. 551, postene 60 og 61