Tilskotsbrev 2009

Oversikt over tilskotsbrev/oppdragsbrev frå Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunar og virkemiddelaktørar i 2009. Dei fleste dokumenta er i pdf-format.


Nasjonale virkemiddelaktørar - oppdragsbrev 2009:


Fylkeskommunane - tilskotsbrev 2009:

 

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2009