Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Dei fleste av dokumenta er i pdf.

Vedlegg

*) Vedlegg til brev for Oppland fylkeskommune: