Tilskotsbrev, oppdragsbrev 2013

Oversikt over tilskuddsbrev/oppdragsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunene, Distriktssenteret og virkemiddelaktørene i 2013.

Oversikt over tilskuddsbrev/oppdragsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunene, Distriktssenteret og virkemiddelaktørene i 2013. De fleste dokumentene er i pdf-format.

Nasjonale virkemiddelaktørar - oppdragsbrev 2013:

Vedlegg  og rapporteringskalendrar(samla for virkemiddelaktørane):

Fylkeskommunene - tilskuddsbrev 2013:

Distriktssenteret - tildelingsbrev 2013:

Ungt Entreprenørskap - Tilskotsbrev 2013