Tilskuddsbrev 2008

Siden gir en oversikt over tilskuddsbrev/oppdragsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommuner og virkemiddelaktører. De fleste dokumentene er publisert i pdf-format.

Nasjonale virkemiddelaktører - 2008

Oppdragsbrev

Vedlegg

Vedlegg 1: Rammefordeling programkategori 13.50, 2008
Vedlegg 2: Fylkesfordeling av kap. 551, post 60
Vedlegg 3: Retningslinjer for kap. 552 post 72
Vedlegg 4: Kapittel 551, post 60 og kapittel 551, post 61 

Fylkeskommunene - 2008

Kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - tilskuddsbrev (oppdatert 17.07.08).

Tilskuddsbrev

 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune.

 • Vedlegg

  Kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (11.01.08):

  Vedlegg

  *) Vedlegg til brev for Oppland fylkeskommune:

  LENKE TIL TILSKUDDSBREV - FOREGÅENDE ÅR