Tilskuddsbrev foregående år

2007

 

Kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (19.01.07):

 
2006

 

Kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (01.02.06):

 

Kapittel 551, post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (31.01.06):

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet 2006 som følge av regjeringsskiftet.
Brev til fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet (10.11.2005)

Orienteringsbrev vedrørende forslag til statsbudsjett for 2006 – Regional- og distriktspolitikk. Foreløpige rammer.
Brev til fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. (14.10.2005)

2005

 

Kapittel 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (08.02.05):

 

Kapittel 551, post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift (07.02.05):

2004

2003