Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forord

Forord

St.meld. nr. 19 (2001-2002) "Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå" legger opp til at fylkeskommunen skal fornyes og styrkes som regional utviklingsaktør. Dette i nært samarbeid med kommunene, regional stat, næringslivet og andre regionale aktører. Som et ledd i dette får fylkeskommunen blant annet tilført ansvaret for storparten av Kommunal- og regionaldepartementets distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Miljøverndepartementet har i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og fylkeskommunene/Kommunenes Sentralforbund satt i gang et samarbeidsprogram, for å fornye fylkesplanleggingen som arena og instrument for partnerskapet i det regionale utviklingsarbeidet. "Fornyelsen" innebærer som kjent at noe må gjøres annerledes:

  • Avlæring – hva vi må slutte å gjøre
  • Noen helt nye grep
  • Regelmessig vurdering av arbeidsmåter

Samarbeidsprogrammet er praktisk utviklingsarbeid i målestokk 1:1. Det har derfor vært viktig å utforme et opplegg for egenevaluering som kan tilbakeføre kunnskap og erfaringer til partnerskapet etter kortest mulig tid.

Opplegget er først og fremst ment som støtte til fylkeskommunene for å utvikle rollen som regional utviklingsaktør, planmyndighet og pådriver i partnerskapet. Egenevalueringene fra hvert av fylkene skal også kunne sammenstilles på nasjonalt nivå, og danne grunnlag for rapporter om utviklingen av fylkesplanleggingen.

Lars Jacob Hiim

Statssekretær

Til toppen