Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 1

Vedlegg 1

Spørreskjemaer

Regionale og lokale politikere:

Navn: Verv/stilling:

Kommune/fylkeskommune:

Spørsmål

D

E

L

T

A

K

E

L

S

E

1. Om deltakelsen fylkesplanarbeidet

A. Har du deltatt i å utarbeide og /eller gitt innspill til situasjonsanalyse / utfordringer for fylket?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Har du deltatt i å utarbeide plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………………….

C. Har du fått lagt så mye tid og engasjement i fylkesplanarbeidet som du kunne ønske?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………………..…

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

2. Om kvaliteten på fylkesplanprosessen

A. Har planprosessen gitt en god situasjonsanalyse / utfordringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B . Har prosessen med å utarbeide plandokumentet vært god?

Ja Nei Begrunn svaret/ forslag til forbedringer ………………………

C. Er du fornøyd med planprosessen mht. å komme frem til en god måte å gjennomføre planen på?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Har prosessen i eget parti for å sette politiske saker på dagsorden i fylkesplanleggingen vært god?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

3. Er fylkesplanprosessen nyttig?

A. Presenteres og / eller utvikles det kunnskap i planprosessen som er nyttig for deg i rollen som politiker?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………………………

B. Er fylkesplanleggingen en interessant arena for politisk arbeid?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………….………

C. Deltar du i andre planprosesser som kunne vært drevet mer effektivt som en del av fylkesplanleggingen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………….…………

D. Har planprosessen påvirket egne prioriteringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:..………………………

P

L

A

N

E

N

4. Er fylkesplandokumentet nyttig?

A. Peker plandokumentet ut de viktigste utfordringene?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Er du fornøyd med plandokumentet mht. det å gi gode mål / peke ut de viktigste innsatsområdene?

Ja Nei Begrunn svaret/ forslag til forbedringer:………………………

C. Er du fornøyd med språk og form på plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Ser du spor etter egen innsats i plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret/ forslag til forbedringer:………………………

G

J

E

N

N

O

M

F

Ø

R

I

N

G

5. Gjør fylkesplanleggingen noen forskjell – forventninger til gjennomføring?

A. Har fylkesplanarbeidet etterlatt seg noen resultater?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Har fylkesplanleggingen bidratt til samordning av interesser?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Har du inngått / intensjon om å inngå forpliktende avtale om gjennomføring av fylkesplanen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Fungerer fylkeplanleggingen som redskap for dialogen mellom kommunen(e) og fylkeskommunen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………..

E. Fungerer fylkeplanen som redskap for dialogen mellom regionalt og sentralt nivå?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

O

P

P

S

U

M

M

E

R

T

Hva positivt har fylkesplanleggingen bidratt til, maks tre

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Hva negativt har fylkesplanleggingen bidratt til , maks tre

1. ………..……………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Administrasjon i fylkeskommunen og kommunene, og regional stat/ytre statsetater:

Navn: Stilling:

Kommune/fylkeskommune/etat:

Spørsmål

D

E

L

T

A

K

E

L

S

E

1. Om deltakelsen i fylkesplanarbeidet

A. Har du deltatt i å utarbeide og /eller gitt innspill til situasjonsanalysen / utfordringer for fylket?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………………

B. Har du deltatt i å utarbeide plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………………………………

C. Har du fått lagt så mye tid og engasjement i fylkesplanarbeidet som du kunne ønske?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………………

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

2. Om kvaliteten på fylkesplanprosessen

A. Har planprosessen gitt en god situasjonsanalyse / utfordringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Har planprosessen med å utarbeide plandokumentet vært god?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Er du fornøyd med planprosessen mht. å komme frem til et god måte å gjennomføre planen på?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

3. Er fylkesplanprosessen nyttig?

A. Presenteres og / eller utvikles det kunnskap i planprosessen som er nyttig for din virksomhet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Er fylkesplanleggingen en interessant arena for å få oppmerksomhet mht. egne saker / synspunkt?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Deltar du i andre planprosessen som kunne vært drevet mer effektivt som en del av fylkesplanleggingen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Har planprosessen påvirket egne prioriteringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:..………………………

P

L

A

N

E

N

4. Er fylkesplandokumentet nyttig?

A. Peker plandokumentet ut de viktigste utfordringene?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Er du fornøyd med plandokumentet mht. det å gi gode mål / peke ut de viktigste innsatsområdene?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Er du fornøyd med språk og form på plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Ser du spor etter egen innsats i plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

G

J

E

N

N

O

M

F

Ø

R

I

N

G

5. Gjør fylkesplanleggingen noen forskjell – forventninger til gjennomføring?

A. Har fylkesplanarbeidet etterlatt seg noen resultater?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………

B. Har fylkesplanleggingen bidratt til samordning av interesser?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Mener du at fylkesplanleggingen og kommuneplanlegging utfyller hverandre?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:…………………………

D. Har din virksomhet inngått / intensjoner om å inngå forpliktende avtale om gjennomføring av fylkesplanen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

O

P

P

S

U

M

M

E

R

T

Hva positivt har fylkesplanleggingen bidratt til, maks tre

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Hva negativt har fylkesplanleggingen bidratt til , maks tre

1. ………..……………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Representanter for næringsliv og interesseorganisasjoner:

Navn: Stilling:

Bedrift/organisasjon:

Spørsmål

D

E

L

T

A

K

E

L

S

E

1. Om deltakelsen i fylkesplanarbeidet

A. Har du deltatt i å utarbeide og / eller gitt innspill til situasjonsanalysen / utfordringer for fylket?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………

B. Har du deltatt i å utarbeide plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………………

C. Har du fått lagt så mye tid og engasjement i fylkesplanarbeidet som du kunne ønske?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………………

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

2. Om kvaliteten på fylkesplanprosessen

A. Er du fornøyd med fylkesplanprosessen mht. å komme fram til en god situasjonsanalyse / utfordringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………

B. Er du fornøyd med planprosessen mht å utarbeide plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:……………………………

C. Er du fornøyd med planprosessen mht å komme frem til et god måte å gjennomføre planen på?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Har planprosessen påvirket din holdning til fylkesplanlegging i positiv retning?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

P

L

A

N

P

R

O

S

E

S

S

3. Er fylkesplanprosessen nyttig?

A. Mener du at det i fylkesplanprosessen presenteres og / eller utvikles kunnskap som er nyttig for din virksomhet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Er fylkesplanlegginga en interessant arena for å få oppmerksomhet mht egne saker / synspunkt?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

C. Deltar du i andre planprosessen som kunne vært drevet mer effektivt som en del av fylkesplanleggingen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:..………………………

D. Har planprosessen påvirket egne prioriteringer?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:..………………………

E. Vil du være med på nye fylkesplanprosesser?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:..………………………

P

L

A

N

E

N

4. Er fylkesplandokumentet nyttig?

A. Peker plandokumentet ut de viktigste utfordringene for fylkessamfunnet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer: ………………………………

B. Er du fornøyd med plandokumentet mht det å gi gode mål / peke ut de viktigste innsatsområdene?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer: …………………..…

C. Er du fornøyd med språk og form på plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer …………………..……

D. Ser du spor etter egen innsats i plandokumentet?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer …………………..……

G

J

E

N

N

O

M

F

Ø

R

I

N

G

5. Gjør fylkesplanleggingen noen forskjell – forventninger til gjennomføring?

A. Har fylkesplanarbeidet etterlatt seg noen resultater?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

B. Har fylkesplanleggingen bidratt til samordning av interesser?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

D. Har din virksomhet inngått / inntensjon om å inngå forpliktende avtale om gjennomføring av fylkesplanen?

Ja Nei Begrunn svaret / forslag til forbedringer:………………………

O

P

P

S

U

M

M

E

R

T

Hva positivt har fylkesplanlegginga bidratt til, maks tre

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Hva negativt har fylkesplanlegginga bidratt til , maks tre

1. ………..……………………………………………………………………………..

2. ……….……………………………………………………………………………..

3. ………..……………………………………………………………………………..

Til toppen