Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 2

Vedlegg 2

Forslag til informasjonsskriv til informantene

Til deltakere i fylkesplanleggingen

Egenevaluering av fylkesplanleggingen

Du er vår partner og vi trenger din hjelp!

……….fylkeskommune vil sette økt fokus på læringsmekanismene i fylkesplanleggingen slik at vi kan utvikle oss i rollen som regional utviklingsaktør og som leder av det regionale partnerskapet. I den anledning foretar vi en egenevaluering av fylkesplanleggingen.

Vi ønsker dine synspunkter på fylkesplanleggingen, og har utarbeidet spørreskjema til deltakerne (et utvalg av deltakerne) i fylkesplanprosessen. Vi vil også dybdeintervjue ca 20 personer.

Resultatene fra spørreskjemaene og intervjuene blir oppsummert i en enkel rapport som skal danne grunnlag for et åpent diskusjonsmøte om forbedringsmuligheter i fylkesplanleggingen. Konklusjonene skal brukes aktivt som grunnlag for neste revisjon.

Resultatene fra undersøkelsen vil også bli benyttet av Miljøverndepartementet i en sentral sammenfatning av fylkesplanleggingens utvikling.

Miljøverndepartementet følger også opp med intervjuer i departementene for å finne forbedringspunkter med hensyn til formidling av nasjonale interesser, dialogen mellom sentral stat (regjeringen) og det regionale partnerskapet, og regjeringens oppfølging av forventninger fra det regionale partnerskapet.

Egenevalueringen skal gi oss et bilde på hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig, og vi håper at det vil komme frem mange gode forbedringstiltak.

Vi håper at du vil sette av tid til å komme med konstruktiv tilbakemelding på spørsmålene slik at den regionale planleggingen og den regionale utviklingen blir best mulig. Dette er viktig for å ivareta befolkningens behov i årene fremover og for at fylkesplanleggingen skal bli et enda bedre redskap for alle oss aktører i det regionale partnerskapet, i vår felles streben etter å nå en ønsket samfunnsutvikling.

Til toppen