Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Første kapittel inneholder ni paragrafer. Det er bestemmelser av forskjellig karakter som er samlet først i loven fordi de gjelder både for plandelen og byggesaksdelen. 

Til spørsmål og svar