Kapittel 10. Kommunal planstrategi

Kapittel 10. Kommunal planstrategi

Denne siden inneholder en tidligere utgave av lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven.

Til ny versjon av Lovkommentaren til plandelen (2020)

Til spørsmål og svar