Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen 

Til spørsmål og svar