Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

§ 34-1. Ikrafttreden - plandelen

§ 34-1 Ikrafttreden - plandelen
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Fra samme tidspunkt oppheves plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kapittel I til VII-a.

 

Plandelen av loven har virkning fra 1- juli 2009, med de unntak som framkommer av overgangsbestemmelsene. Samtidig oppheves kapitlene om planlegging loven fra 1985.

Til toppen