Kapittel 4. Generelle utredningskrav

Kapittel 4. Generelle utredningskrav

Denne siden inneholder en tidligere utgave av lovkommentaren til plandelen av plan- og bygningsloven.

Til ny versjon av Lovkommentaren til plandelen (2020)

Til spørsmål og svar