Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

A-pressen ASA

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Eierskapstilsynet

Finansdepartementet

Institutt for Journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

Justisdepartementet

Konkurransetilsynet

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Nærings- og handelsdepartementet

Orkla ASA

Schibsted ASA