Høringsinstanser

ABM-utvikling

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene

Forsvarsmuseet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst

Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening

Norges Museumsforbund

Norges Veteranskipsforening

Norsk Filatelistforbund

Norsk Folkemuseum

Norsk kulturråd

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum

Norsk Numismatisk forening

Norsk Teknisk Museum

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Ringve museum

Sametinget

Samiid Vuorka-Davvirat (De samiske samlinger)

Sjøfartsmuseene

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Universitetsmuseene

ØKOKRIM