Høringsinstanser

Alle tros- og livssynssamfunn som mottar statlig tilskudd

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Bergen kommune

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske kirke, Kirkerådet

Drammen kommune

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmennene

Human-Etisk Forbund

Islamsk råd i Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Norges frikirkeråd

Oslo kommune

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Sosialdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Stavanger kommune

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet