Høringsinstanser

Allmennkringkastingsrådet
Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda
Barneombudet
Familie & Medier
Forbrukerombudet
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for medievitenskap, UiB
Kringkastingsringen
Norsk filmfond
Norsk Forbund for Lokal-TV
NRK
Statens filmtilsyn
Statens medieforvaltning
Telenor Broadcast
TV 2
TVNorge