Høringsinstanser

Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Allmennkringkastingsrådet
A-pressen ASA
Eierskapstilsynet
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for medievitenskap
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for rettsinformatikk
Kringkastingsringen
Kristelig kringkastingslag
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk forbund for Lokal-TV
Norsk forum for ytringsfrihet
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk Presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting AS
Norske Annonsørers Forbund
Orkla ASA
Sametinget
Schibsted ASA
Statens medieforvaltning
TV 2 AS