Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Helsedepartementet
Utenriksdepartementet
Allmennkringkastingsrådet
Barneombudet
Eierskapstilsynet

Familie og Medier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Høgskulen i Volda
Institutt for journalistikk
Institutt for medievitenskap, UiB
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Kanal4 Norge AS

Kanal 5 Norge AS

Konkurransetilsynet
Kringkastingsringen
Norges Markedsføringsforbund
Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL)
Norsk Journalistlag
Norsk Kabel-TV forbund
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Medieforskerlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rikskringkasting
NORWACO
Norske Annonsørers Forbund
P4 Radio Hele Norge
Post- og teletilsynet
Reklamebyråforeningen

Sametinget
Senter for medieøkonomi, BI
Statens medieforvaltning
Statens filmtilsyn
Telenor Broadcast AS
TV 2 AS
TVNorge AS
UPC

Viasat AS