Høringsinstanser

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
styret
lokale tillitsvalgte
hoverdvernombudet

Norsk Tjenestemannslag
Bibliotekarforbundet
2fo
Norges Blindeforbund
Vestlandske Blindeforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Statens råd for funksjonshemmede
Synshemmede akademikeres forening
Offentlig utvalg for blindeskrift
Foreningen Norges Døvblinde
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Assistanse – foreningen for synshemmede barns sak
ABM-utvikling
Nasjonalbiblioteket
Norsk kulturråd
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forfatterforening
Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening
Den norske forleggerforening
Norsk studentunion
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Oslo
Læringssentret
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Huseby kompetansesenter
Punktskrifttrykkeriet i Bergen
Kristent arbeid blant blinde (KABB)
LINO – Skribentenes klareringstjeneste
Pensumtjeneste AS
Lydbokforlaget
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Helsedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet