Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreningen Norges Døvblinde

FNDB Foreningen Norges Døvblinde

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Deres ref

Vår ref

Oslo, 24.04.03

     

”Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden” - høring

Vi har med interesse foretatt en grundig gjennomgang av den tilsendte rapporten ”Om litteratur- og informasjonstjenester til blinde og svaksynte i en digital verden”.

Vi slutter oss til rapportens konklusjoner og sammenfatter vårt syn som følger:

Ansvaret for produksjon av pensumlitteratur for studenter overføres til UFD og samlokaliseres med relatert virksomhet ved Huseby kompetanse-senter i Oslo.

Resten av NLB flyttes til Rana og samlokaliseres med NBR.

Vi formoder at utskriftstjenesten for døvblinde som inneværende år ble et prosjekt under NLB, følger med ved en flytting til Rana og der blir gitt høy prioritet.

Med vennlig hilsen
Foreningen Norges døvblinde

Geir Jensen
leder

Til toppen