Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Biskopene

Bispedømmerådene

Den norske kirkes presteforening

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kirkerådet

Norsk kommuneforbund – teoLogene

Prostene