Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Kirkerådet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Utdannings- og forskningsdepartementet